Giới thiệu

Giới thiệu về cơ cấu bộ máy tổ chức của G6land. Bất động sản G6 hình thành vào ngày 13/06/2018. Với bộ máy nhân sự ban đầu gần 100 nhân viên và 6 lãnh đạo chủ chốt. Hiện nay G6Land đã phát triển lên quy mô 150 nhân viên và với nhiều sự bứt phá trong thị trường bất động sản.

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.